UI Kit for building applications Preact, Htm, Robot
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Tom a6e03f9ee1 first commit 1 rok temu
src first commit 1 rok temu
.gitignore first commit 1 rok temu
README.md first commit 1 rok temu
bundle.js first commit 1 rok temu
example.html first commit 1 rok temu
package.json first commit 1 rok temu
rollup.config.js first commit 1 rok temu
yarn.lock first commit 1 rok temu

README.md

twilson63-ui-kit

twilson63 UI Kit is a combination of htm, preact, and robot to create a single bundle that can be imported either from a cdn or a single file. The bundled esm module is bundle.js

Usage

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Foo</title>
 </head>
 <body>
<script type="module">
 import { html, preact, robot, useMachine } from './bundle.js'
 const { render } = preact
 const { createMachine, state, transition } = robot

 const machine = createMachine({
  on: state(
   transition('toggle', 'off')
  ),
  off: state(
   transition('toggle', 'on')
  )
 })

 function App() {
  const [current, send] = useMachine(machine)
  
  return html`
   <h1>Status: ${current}</h1>
   <button onClick=${e => send('toggle')}>Toggle</button>
  `
 }

 render(html`<${App} />`, document.body)
</script>
 </body>
</html>

Build

yarn
yarn build