UI Kit for building applications Preact, Htm, Robot
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

22 wiersze
432B

 1. {
 2. "name": "twilson63-ui-kit",
 3. "version": "1.0.0",
 4. "main": "bundle.js",
 5. "module": "bundle.js",
 6. "license": "MIT",
 7. "devDependencies": {
 8. "@rollup/plugin-commonjs": "^13.0.0",
 9. "@rollup/plugin-node-resolve": "^8.0.1",
 10. "rollup": "^2.15.0"
 11. },
 12. "dependencies": {
 13. "htm": "^3.0.4",
 14. "preact": "^10.4.4",
 15. "preact-robot": "^0.2.3",
 16. "robot3": "^0.2.18"
 17. },
 18. "scripts": {
 19. "build": "rollup -c"
 20. }
 21. }